Církevní střední odborná škola Spálené Poříčíwww.CSOS.cz

O projektech

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji (CZ.1.07/1.1.00/44.0002)

CSOŠ Spálené Poříčí se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), který má za cíl podporu technického a přírodovědného vzdělávání na základních i středních školách.Naše škola bude v rámci tohoto projektu realizovat obnovu laboratoří biologie a Akvatery.

Cílem projektuje je modernizace odborného vzdělávání, laboratoře budou vybaveny novým laboratorním nábytkem, mikroskopovací a projektovou technikou a dále dojde k rozšíření chovů zvířat ve školní Akvateře. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění výuky, zvýšení motivace žáků k přírodovědnému vzdělávání, získání nových teoretických dovedností a podpoře praktických dovedností žáků.

Součástí projektových aktivit bude zapojení žáků partnerských základních a středních škol do odborného vyučování ve zrenovovaných laboratořích, jehož cílem je motivovat žáky k zájmu o přírodovědné vzdělávání. Díky pořízenému modernímu vybavení odborných učeben se budou moci žáci středních a základních škol více podílet na experimentálních měřeních a praktických činnostech v rámci povinné výuky i volnočasových aktivitách školy.

CZ.1.07/1.1.00/44.0002

"Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky".

"OP VK – Investice do rozvoje vzdělávání"

Vzdělávací program profesní kvalifikace Profesionální chůva (CZ.1.07/3.2.02/05.0052)

Naše škola se zapojila do dalšího projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti Podpory nabídky dalšího vzdělávání. Jde o projekt Profesionální chůva dle NSK (Národní soustava kvalifikací).

Jeho cílem je rozšíření nabídky programů v oblasti dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky.

Pilotní kurz proběhl v zimních měsících roku 2015, frekventantky připravoval na úspěšné složení závěrečné zkoušky před autorizovanou osobou v oblastech potřebných pro získání uvedené profesní kvalifikace.

Obsah kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky:

Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti.
Poskytování 1. pomoci dítěti/dětem.
Péče o běžně nemocnédítě v domácím ošetřování.
Vedení dítěte k hygienickým návykům.
Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte.
Uplatňování metod a forem pedagogické p ráce s ohledem na věk dítěte.
Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi.
Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám.
Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.
Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Obsah kurzu Chůva pro dětské koutky:
Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti.
Poskytování 1. pomoci dítěti/dětem.
Uplatňování metod a forem pedagogické p ráce s ohledem na věk dítěte.
Řešení situací v dětském koletivu z pedagogicko-psychologického hlediska.
Uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi.
Dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky.

Získané kompetence:

  • Orientace v základních činnostech poskytování přímé obslužné práce s dítětem.
  • Znalosti poskytnutí první pomoci a dodržování zásad bezpečné práce s dítětem.
  • Orientace v oblasti zajištění výchovných a vzdělávacích procesů s dětmi předškolního věku.
  • Orientace v pracovně-právních vztazích.
  • Dodržování etických principů.

Poznámka:
Podmínkou účasti u zkoušky profesní kvalifikace chůva bylo:

  • minimálně základní vzdělání;
  • zdravotní způsobilost (vyjádření praticého lékaře o způsobilosti vykonávat práci chůvy, vč. absence logopedicých vad);
  • účastník kurzů nemá předchozí pedagogické vzdělání.

Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky absolvovalo celkem devět účastnic, kurz Chůva pro dětské koutky sedm účastnic. Z celkového počtu šestnácti frekventatek kurzů složilo závěrečnou zkoušku patnáct, pouze jediná frekvnetantka byla neúspěšná. Tento výsledek je vysoko nad celostátním průměrem úspěšnosti.

V nadcházejícím kalendářním roce bude škola pořádat další běh výše uvedených kurzů.

"Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky".

"OP VK – Investice do rozvoje vzdělávání"

CZ.1.07/3.2.02/05.0052

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/opvk-ipo-podpora-technickeho-a-prir-vzdelavani-v-pk

 

www.strukturalni-fondy.cz

www.esfcr.cz

 

Vzdělávací program profesní kvalifikace Profesionální chůva — .DOC | 86,5 KB

Modul Chůva pro dětské koutky — .DOC | 586 KB

Modul Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky — .DOC | 485 KB

Metodika Chůva pro dětské koutky — .DOC | 608 KB

Metodika Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky — .DOC | 1.2 MB

 

Úvod OPVK O projektech
 

 
Investice do rozvoje vzdělávání Český svaz ochránců přírody Chráněná krajinná oblast Šumava Ekocentrum Spálené Poříčí Zoologická a botanická zahrada města Plzně Academy of Central European Schools ERSTE Stiftung Interkulturelles Zentrum VČELÍ DOM