Církevní střední odborná škola Spálené Poříčíwww.CSOS.cz

Maturitní zkoušky

Směrnice pro konání profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky jaro 2016

Vsouladu s § 2odst. 7 vyhlášky č. 371/2012 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji termíny zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2015/2016 takto:

  • Ve dnech 9. 5. – 11. 5. 2016 bude konána praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky třídy 4. E.
  • Ve dnech 10. 5. – 11. 5. 2016 bude konána praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky třídy 4. S.
  • Ve dnech 16. 5. – 18. 5. 2016 budou konány ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a profilová část maturitní zkoušky třídy 4. E a 4. S.

V souladu s § 79 zákona č. 472/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuji strukturu profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé studijní obory takto:

Žáci oboru 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí konají profilovou část maturitní zkoušky ze tří předmětů:

  1. zkouška z předmětu ekologie - ústní zkouška před zkušební komisí
  2. zkouška z předmětu ochrana a právo životního prostředí - ústní zkouška před zkušební komisí
  3. zkouška z předmětu praxe a monitoring – praktická zkouška před zkušební komisí.

Pozn.: Žáci konají v rámci praktické maturitní zkoušky následující dílčí zkoušky:

Terénní část (ekologie, ochrana a právo životního prostředí), laboratorní práce (botanika, zoologie)a obhajoba průřezového tématu.

Žák při zkoušce prokáže schopnost aplikovat teoretické znalosti vterénních podmínkách, ovládá základní principy monitorování složek životního prostředí a mikroskopovacích technik, sestavuje laboratorní protokol, prokáže aktivní přístup k praktickým činnostem a obhajuje průřezové téma „Životní prostředí mého regionu“ po odborné i stylistické stránce.

Žáci mohou navíc konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky z následujících předmětů:

matematika, cizí jazyk (pokud již nekoná tuto zkoušku ve společné části maturitní zkoušky), ekonomika, chemie, obecná biologie, botanika, zoologie.

Žáci oboru 75-41-M/01 Sociální činnost konají profilovou část maturitní zkoušky ze tří předmětů:

  1. zkouška z předmětů psychologie a pedagogika - ústní zkouška před zkušební komisí
  2. zkouška z předmětů sociální služby a sociální politika - ústní zkouška před zkušební komisí
  3. praktická maturitní zkouška z předmětu pečovatelství – praktická zkouška před zkušební komisí.

Pozn.: Žák při zkoušce prokáže znalosti z oblasti anatomie a fyziologie člověka, praktické dovednosti voblasti přímé obslužné péče o klienta a svoji schopnost komunikace, vystupování a přístup ke klientovi i personálu. Součástí zkoušky je dále sběr informací o klientovi, práce s dokumentací a sestavení individuálního plánu.

Žáci mohou navíc konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky z následujících předmětů:
matematika, cizí jazyk (pokud již nekoná tuto zkoušku ve společné části maturitní zkoušky) a zdravotní nauka.

Mgr. Jana Černíková
ředitelka školy


Ke stažení:

Denní studium

Dálkové studium

 

Úvod Maturitní zkoušky
 

 
Investice do rozvoje vzdělávání Český svaz ochránců přírody Chráněná krajinná oblast Šumava Ekocentrum Spálené Poříčí Zoologická a botanická zahrada města Plzně Academy of Central European Schools ERSTE Stiftung Interkulturelles Zentrum VČELÍ DOM