Církevní střední odborná škola Spálené Poříčíwww.CSOS.cz
Přijímací řízení 2016

 

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 671/2004 Sb. 1. kolo přijímacího řízení, které proběhne následující formou:

 • v letošním školním roce nekonáme v rámci přijímacího řízení písemné testování žáků
 • žáci budou přijímáni na základě Kritérií přijímacího řízení 2016 (dle průměru a doložených skutečností)
 • kritéria ke stažení na ZDE

Pro zájemce o studium nabízíme přehled průběhu přijímacího řízení:

 • do 28. 6. 2016 - žák obdrží dopis s informacemi o organizaci zahájení školního roku
 • 25. 4. 2016 od 15.00 do 17.00 proběhne INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO UCHAZEČE O STUDIU v aule Církevního gymnázia Plzeň
 • 2. 4. 2016 - škola zveřejní výsledky přijímacího řízení dle Kritérií přijímacího řízení 2016, uchazeči si mohou rozhodnutí vyzvednout v sekretariátu školy nebo 25. 4. na informační schůzce v Plzni.
  • výsledné pořadí žáků bude uveřejněno na http://www.csos.cz/prijimaci-rizeni postřednictvím registračních čísel, registrační číslo obdrží žák písemnou formou
  • přijatí žáci do 10 pracovních dnů odevzdájí zápisový lístek škole
  • nepřijatí žáci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale pro vysoký počet uchazečů nebyli přijati, mohou podat do 3 pracovních dnů odvolání
 • do 31.3.2016 - žák obdrží písemnou formou registrační číslo a další pokyny
 • do 15. 3. 2016 - žák podá přihlášku
 • přihláška ke stažení zde (žádáme o vyplnění e-mailové adresy zákonného zástupce a žáka)
 

Úvod Aktuality Přijímací řízení 2016
 

 
Investice do rozvoje vzdělávání Český svaz ochránců přírody Chráněná krajinná oblast Šumava Ekocentrum Spálené Poříčí Zoologická a botanická zahrada města Plzně Academy of Central European Schools ERSTE Stiftung Interkulturelles Zentrum VČELÍ DOM